Nieuwjaarsreceptie 2006

25 pages
7 views

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Nieuwjaarsreceptie 2006. 9 januari 2007 Wilco Wolfers Nederlande Federatie voor de Cinamatografie Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten. 2006 HET JAAR VAN DE COMEBACK NA INZINKING 2005. VERLOOP BOX OFFICE T/M JUNI (wk 27).
Transcript
Nieuwjaarsreceptie 20069 januari 2007Wilco WolfersNederlande Federatie voor de CinamatografieNederlandse Vereniging van FilmdistributeursNederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten2006 HET JAAR VAN DE COMEBACK NA INZINKING 2005VERLOOP BOX OFFICE T/M JUNI (wk 27)Conclusie: omzetdaling van -1%Bron: NVFJAAR 2006Omzetstijging van 14.03% Bron: NVFTOTAALCIJFERS 2006
 • Box Office: 154.441.184 (+14.03%)+4.5% is te verklaren door extra speelweek 53
 • Bezoekers: 22.518.227 (+9.03%)+3% is te verklaren door extra speelweek 53
 • BEZOEK EN RECETTE ’93 - ’06+4%+5,4%- 5,58%-12,2%+14.03%CONCLUSIE: 2006 = 2004Bron: NVFVOORLOPIGE EUROPESE BEZOEKERSCIJFERS2005-20069,1%9%6%6%2%-3%-4% % NL BE FR DU IT SP UKVOORSPELLINGEN & UITKOMSTEN 2006
 • Ineenstorting Box Office
 • Box Office is in de VS met 3,4% gestegen. Niet alleen door blockbusters,maar vooral ook door “midrange” films (Devil Wears Prada, The Break-Up).
 • Daniel Craig, de blonde Bond valt tegen.
 • Casino Royale is de grootste Bond film ooit met meer dan $300 miljoen Box Office wereldwijd.
 • Day and Date DVD’s staan bioscoopvertoning in
 • de weg.Bron: VarietyTHEATRICAL WINDOWS 2004-2006Slechts beperkte afname van de gemiddelde windowBron: NVF, NVPIINTERNATIONALE FILM FEITEN
 • In 2006 heeft vooral de “mid-range” film zijn
 • populariteit bewezen. (The Devil wears Prada, The Break Up, Borat, Jack Ass 2).
 • Blockbusters zoals Pirates of the Caribbean:
 • Dead Man’s Chest, The Da Vinci Code en Happy Feet hebben wel heel goede resultaten behaald.
 • Films als Miami Vice en Poseidon hebben
 • beneden verwachting gescoord.
 • “Sombere” films zijn geen groot succes
 • geworden (An Inconvenient Truth, WTC, United 93), men ging liever naar familiefilms als Happy Feet, Cars, Ice Age 2 en Over the Hedge. Bron: VarietyINTERNATIONALE FILMFEITEN
 • Independent films; goede resultaten, vooral
 • March of the Pinguins en Brokeback Mountain. Ook Saw III, Scary Movie 4, Little Miss Sunshine en The Queen deden het goed.
 • Pirates 2 en The Da Vinci Code haalden 8% van
 • de internationale markt.
 • Goede resultaten ondanks het WK (gemiddeld
 • 20% in de weekenden, in Duitsland zelfs -54%).ALGEMENE TOP 10 – 2006OP BASIS VAN RECETTE EN BEZOEKERS
 • Pirates of the Caribbean 2 € 10.6 1.502
 • The Da Vinci Code € 8.1 1.090
 • Zwartboek € 6.9 979
 • Ice Age 2: the Meltdown € 6.2 964
 • Casino Royale € 6.0 795
 • The Chronicles of Narnia* € 3.7 525
 • Happy Feet € 3.4 501
 • The Devil wears Prada € 3.1 423
 • Cars € 2.7 476
 • Harry Potter 4* € 2.5 337* reeds uitgebracht in 2005 (miljoen) (duizend)
 • Bron: NVFMARKTAANDEEL LOKALE FILMSEUROPA (BEZOEKERS)
 • Frankrijk 40%
 • Duitsland 26%
 • Italië 21%
 • Spanje 15%
 • Zwitserland 10%
 • Engeland 5% *
 • *11% incl. Casino Royale
 • België 5%
 • MARKTAANDEEL NEDERLANDSE FILM (BEZOEKERS)%Bron: NVFTOP 10 2006 NEDERLANDSE FILMS OP BASIS VAN BEZOEKERS
 • Zwartboek 978.684
 • Kruistocht in Spijkerbroek 324.466
 • Afblijven 323.339
 • Zoop in India 296.525
 • Ober 96.292
 • De Griezelbus * (2005 uitgebracht) 81.063
 • Ik Omhels je met Duizend Armen 59.674
 • ‘n Beetje Verliefd 52.513
 • Nachtrit 35.243
 • Buddha’s Lost Children 33.360
 • Bron: NVFMATCHING REGELING
 • De Nederlandse filmproducenten zijn verheugd dat de Minister van
 • OCW een zogeheten Matching Regeling gaat instellen.
 • Ook de NVF en de NVB zijn verheugd dat er door deze regeling
 • zicht is op een continue stroom van Nederlandse filmproducties bestemd voor vertoning in de bioscoop.
 • Eerste vereiste voor de uitvoering van de Matching Regeling is dat
 • het onafhankelijk en zonder artistieke toetsing moet kunnen opereren.
 • Tijd is op dit moment de grootste vijand van de filmsector. Er is
 • helaas nog geen enkel zicht op wanneer de nieuwe regeling in gebruik kan worden genomen en van een naadloze aansluiting is geen sprake.
 • De NVF, NVB en NVS onderschrijven het advies aan de Minister dat
 • voor een gezonde filmsector, die kan bogen op continuïteit en in samenhang daarmee op kwaliteit en professionaliteit in alle geledingen, op termijn een bedrag van ca. € 60 miljoen beschikbaar zou moeten zijn.AANTAL FILMTITELSUSA: 138EU: 88 (excl. NL) NL titels: 29 (10 minder dan 2005)Overig: 23 Totaal 278 (46 minder dan 2005)Bron: NVFBEREIK NAAR LEEFTIJDSFASE PERIODE: JAN. T/M NOV. 2006Bron: MarketresponseNATIONALE 2-VOOR-1-ACTIEAH FILMWEKEN 2006
 • 21 augustus t/m 17 september 2006
 • 1.997.413 bezoekers waarvan 1.148.000 actiedeelnemers (= 57,5%)*
 • Eén van de meest succesvolle promoties van de branche ooit.
 • 2007: het succes krijgt een vervolg...
 • SAMENVATTING BREIN 2006
 • Meer dan 12.000 anti piraterij acties (met name internetpiraterij).
 • Geschatte schade in Nederland: €110 miljoen.
 • 115 illegale p2p sites met meer dan 1,5 miljoen geregistreerde
 • gebruikers afgesloten.
 • 8580 internetadvertenties voor illegale DVD’s van film, muziek en
 • interactieve software verwijderd.
 • Meer dan 200 civiele acties tegen piraterij op markten en
 • illegale invoer.
 • FIOD-ECD heeft enkele tientallen strafrechtelijke acties uitgevoerd.
 • Het is frappant dat diverse Nederlandse bedrijven adverteren bij
 • portals die illegale films verspreiden, zoals; KPN, Tele2, Tiscali, Grolsch Music.INTERNETPIRATERIJ
 • Illegale websites zijn winkels waar klanten
 • (gebruikers) illegale content uitwisselen.
 • De industrie zet legale winkels op internet.
 • Service providers zijn de sleutel tot effectieve
 • handhaving.
 • Afsluiten van illegale winkels en waarschuwen van de
 • klanten.
 • Afgelopen vrijdag gaf de rechter KPN het bevel een illegale
 • site af te sluiten en de persoonsgegevens aan BREIN te geven.DE TIJD IS GEKOMEN DAT DE SERVICEPROVIDERS GAAN MEEWERKEN AAN HET SLUITEN VAN ALLE ILLEGALE WINKELS OP HET INTERNETRTL FILM
 • Er komen weer 40 afleveringen van RTL Film: RTL5, iedere zondag
 • 16.30 uur.  
 • Daarnaast is er www.filmsensterren.nl met
 • duizenden unieke bezoekers per week. De site wordt gepromoot door RTL Nederland middels promo’s op RTL 4, 5 & 7. 
 • Nieuw is het partnership met OneHello waarbij  iedere week twee singles op een blind date  worden gestuurd:  bioscoop is daarbij de meest ontspannen manier van elkaar ontmoeten!
 • Begin maart worden de Rembrandt Awards weer uitgereikt
 • (www.rembrandts.nl ): de enige publieksprijs m.b.t. films. Met 6 categorieën: Beste buitenlandse acteur, actrice en film en beste Nederlandse acteur, actrice en film.  
 •  Primeur: De première als event met een eigen hoofdsponsor is
 • weer terug: Ambilight Opening Night en Philips Benelux zal als founding father optreden. 6 evenementen  staan gepland. BIOSCOPEN 2006
 • In totaal zijn er 33 bioscoopzalen gesloten in
 • Nederland. O.a. in Dordrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen, Enschede, Hengelo en Amsterdam.
 • Er zijn 6 nieuwe bioscopen geopend met in totaal
 • 28 zalen. O.a. in Delft, Groningen, Grave, Terneuzen, Maastricht en Schagen.
 • Tevens zijn er uitbreidingen gerealiseerd van 8
 • bioscoopzalen in o.a. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Hardenberg.OP NAAR EENSUCCESVOL 2007!
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks