I v 11,3-7.17.20-27.33b-45

26 pages
6 views

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
V NEDJELJA KORIZME GODINA a. I v 11,3-7.17.20-27.33b-45. Ima jedna duga cesta, koja vodi sve do raja; to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi! Ima jedno obećanje, da će opet doći ka nama; to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi!
Transcript
V NEDJELJA KORIZME GODINA aIv 11,3-7.17.20-27.33b-45Ima jedna duga cesta, koja vodi sve do raja; to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi!Ima jedno obećanje, da će opet doći ka nama; to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi!Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta; pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi!Ez 37,12-14 Ovo govori Gospodin Bog: »Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« – govori Gospodin Bog.Grob iz I. st. Psalam 130Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:Gospodine, usliši glas moj!Neka pazi uho tvojena glas moga vapaja!Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,Gospodine, tko će opstati?Al’ u tebe je praštanjeda bismo ti služili.Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.U Gospodina ja se uzdam,duša se moja u njegovu uzda riječ.Duša moja čeka Gospodinaviše no zoru straža noćna.Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.Više no zoru straža noćnanek Izrael čeka Gospodina.Jer je u Gospodina milosrđei obilno je u njega otkupljenje;on će otkupiti Izraelaod svih grijeha njegovih.Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.Rim 8,8-11 Braćo: Oni koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.AnástasisPjesma prije evanđelja     Iv 11, 25a.26Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin;tko vjeruje u me, neće umrijeti nikada.(Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu)Iv 11, 1-45U ono vrijeme: Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!«Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«!--/----/--A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!« Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu.--/----/--A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!« Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu.--/--Predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan u životu mom.Brižljivo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan u životu mom!Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.«1. Cjelivat ću, Gospodine, svete rane tvoje da izliječiš premnoge rane duše moje!2. Cjelivat ću, Gospodine, rane ruku tvojih u naknadu za nedjela grešnih ruku mojih!3. Cjelivat ću, Gospodine, rane nogu tvojih da oprostiš sva bespuća grešnih nogu mojih!4. Cjelivat ću, Gospodine, rane glave tvoje da očistiš sve opake misli glave moje!5. Cjelivat ću, Gospodine, ranu boka tvoga i predat se za sve vijeke Srcu Boga moga1. Ja se kajem, Bože mili, od svakoga grijeha moga, moje srce gorko cvili,jer uvrijedih tebe Boga.2. Milosrđe tvoje veće nego moje sve krivine; tvoja milost pustit nećeskrušen grešnik da pogine.3. Ja te ljubim, dobri Bože, iz dna srca ljubim tebe što mi više duša može, više nego samog sebe. A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara.Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući.Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.«Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«! A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.«Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?«Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!«Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!«Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?«Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!«
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks