e,l,a,t

1,511 pages
13 views

Please download to get full document.

View again

of 1511
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ÇOCUKLAR Bu slayt, ilkokuma- yazma işlerinizin çoğunu halledecektir.Metinler değişik kaynaklardan alınmıştır . MUSTAFA MUSLU. e,l,a,t. e,l,a,t. E,L,A,T. E,L,A,T. E e. E e. EL. EL. el. el. le. le. e le. e le. El e le. El e le. el e le. el e le.
Transcript
ÇOCUKLARBu slayt, ilkokuma- yazma işlerinizin çoğunu halledecektir.Metinler değişik kaynaklardan alınmıştır.MUSTAFA MUSLUe,l,a,te,l,a,tE,L,A,TE,L,A,TE eE eEL ELel elle leeleeleElele El eleel eleel elelelelelelalalalaelleelleEL ELE EL ELEA a A aL lL lal alla lalalalalalelelelealaalaelaelaELAELALALELALElalelaleEla,Lale el ele.Ela,Lale el ele.Ela,ele lale al.Ela,ele lale al.T t T tat atta taataataATAATATAT TATtat tatlet letlat lataletalettalattalatTALATTALATTalatTalatTalat,alet al.Talat,alet al.atletatletTalat,atlet al.Talat,atlet al.tat tatTAT TATEla,et al.Ela,et al.Al et al. Al et al.Tat Ela tat.TatEla tat.Ela,et tat.Ela,ettat.Ela,Lale et al tat.Ela,Laleetaltat.AL ALAta,aletal.Ata,alet al.Talat,tel al.Talat,tel al.Ela ,lale al. Ela, lale al.Lale,atlet al.Lale,atletal.TEL AL TEL ALEla,tel al. Ela,tel al.Talat’a tel al.Talat’a tel al.AtlaTalatatla.Atla Talat atla.Atla Ela atla.Atla Ela atla.Ela,tel atla. Ela,tel atla.Talat,Ela tel atla.Talat,Ela tel atla.ATA ATLAATA ATLAEla,at al.Ela ,at al.Lale,ala at al.Lale ,ala at al.Ata atla ,Lale.Ata atla,Lale.Ala ata atla .Ala ata atla.Ala at al, elle.Ala at al, elle.Lale, ata atla .Lale,ata atla.Ela,Lale at elle.Ela,Lale at elle.Talat, atatelatlat.Talat,ata tel atlat.telatelaTalat tela al.Talat tela al.Ela ,2 atlet al.Ela,2 atlet al.alt altAtlet altta.Atlet altta.tellaltellalatta attaette ettelatalataEle1aletal. Ele 1 alet al.Talat alet telle. Talat alet telle.Talat alta atla.Talat alta atla.lellelelt elttal taltet tettala talaataletataleti,n,o,r,m i,n,o,r,mİ,N,O,R,M İ,N,O,R,M İ iİ iil ililiilialialiAli AliALİALİİLEİLEileileLİLİliliit itİT İTTİ T İti tieltieltiellielliittiittieltilieltilitiltiltali taliaile ailelalelilaleliellitiellitielitelitetlietlitatiltatiltatilitatilitatilli tatillitatiletatileTATİLTAT İLATTİAT T İati atiatilaatilaatillaatillaAtilla Atillailla illatillatillaAtilla ile Ali el ele.Atilla ile Ali el ele.Ela Talat’a et iletti.Ela Talat’a et iletti.Ata, elli lale al.Ata elli lale al.Lale eti itti.Lale eti itti.Talat eti ite at.Talat eti ite at.Ata ile Lale tatile.Ata ile Lale tatile.AtTalat’aitaatetti.AtTalat’aitaat etti.Ali etli tat.Ali etli tat.enenne nena naininni nian anna naNa Naten tennet netlan lannin ninninnininnianneanneenlienliantenantenNalanNalantanetanetanelitanelianaanaananeananenaneninaneninanelinanelianneneanneneninenenineneaitaitanteniantenitatilinitatilinielini elinieline elineNalan’a Nalan’aalt altalta altaaltta alttaAltan Altanailene aileneİnal İnalTAN TANTan TaniletiletNil NilNail NailNilanNilanİltanİltanteli telio ool ollo loot otto toononnonoonnoonnononononoononononton tontonton tontontoto totoloto lotonat natonatonatOnatOnattota totaOt at. Ot at.Anne ata ot at. Anne ata ot at.TONTON TONTONOnton On tonNAL NALnal nalNalan ata nal al.Nalan ata nal al.Annene anten al.Annene anten al.Nine et al.Nine et al.Nil et tat. Nil et tat.otel otelnotanotaten tenoto otooltaoltaTonton Ali attan in.Tonton Ali attan in.Nail Onat’a at al.Nail Onat’a at al.Nil ona anlat.Nil ona anlat.Nine, on tane tat.Nine on tane tat.Ona 5 tane et ilet.Ona 5 tane et ilet.Altan olta al.Altan olta al.Nineontanelietal.Nine on taneli et al.Onat, ata ot at.Onat, ata ot at.Onat, ata naneli ot at.Onat, ata naneli ot at.Ali, on tane ot al.Ali, on tane ot al.Ata, o attan in.Ata ,o attan in.Tonton nine ,tane tane anlat.Tonton nine, tane tane anlat.Anne, ona 8 tane al.Anne, ona 8 tane al.Onat, eline olta al.Onat, eline olta al.Ata ot ilet.Ata ot ilet.Nil ,o 1 at.Nil ,o 1 at.O ata ot al.O ata ot al.Ataotat. Ata ot at.At,Nil at.At ,Nil at.Ata tane tane ot at.Ata tane tane ot at.Nil, at otlat.Nil, at otlat.Nalan ona nal ilet.Nil ona nal ilet.Naile 9 tane nal al.Naile 9 tane nal al.Nine tatilini anlat.Nine tatilinianlat.Telli olta al. Telli olta al.Ali eti al. Ali eti al.İte et at. İte et at.İt etli etli. İt etli etli.Lale ite el etti.Lale ite el etti.Altan ,ona olta al.Altan, ona olta al.Altan ,ona anlat.Altan, ona anlat.Anlat Altan, anlat.Anlat Altan anlat.Onat ot al.Onat ot al.Al ,Onatal.Al ,Onatal.Ataotal.Ata ot al.Ata ot at.Ataotat.Nilile ,eleleatla.Nil ile ,el ele atla.rrR R ererrereereereararraraaraaraararararirirririiriiriranaranaRanaRanaerenerenErenErenRANARANAERENERENlarlaratlaratlarotlarotlaronlaronlarlerlerellerelleretleretlerlalelerlalelernarnarEren nar al.Eren nar al.Rana ,iri iri nar al.Rana,iri iri nar al.Onat,annen nereli ?Onat,annen nereli?m Mm MememmemeemeemeemelemelEmelEmelEMELEMELmamamamamamaimimmimimanmanlemanlemanLEMANLEMANelmaelmaalmaalmaannemeannemeAnneme nar al.Anneme nar al.ellerimellerimmetemeteMeteMeteMETEMETEminemineMineMineMine ,elma tat.Mine, elma tat.MineileNineMine ile NineMine ,nineme elma al.Mine ,nineme elma al.İri iri elma,nar al.İri iri elma,nar al.Mine eline nar al,at.Mine eline nar al,atEmine, 5 tane limon al.Emine, 5 tane limon al.Leman, ata atla.Leman, ata atla.Leman ,attan inme.Leman,attan inme.Mine ile Mete el ele.Mine ile Mete el ele.Mete ,ellerim terli.Mete,ellerim terli.Anneme limon alma.Annemelimonalma.Elma ile nar al,limon alma.Elma ile nar al,limon alma.MORLALEMOR LALETemel, morlaleal.Temel, mor lale al.Annene mor lale al.Annene mor lale al.Emine limon ile nar al,lale al.Emine limon ile nar al,lale al.Emel nar alma,limon al.Emel nar alma,limon al.Tamer olta al.Tamer olta al.Eline olta al, tel alma.Eline olta al, tel alma.Tamer, motorla ilerle.Tamer, motorla ilerle.Tamer, taneli nar arar.Tamer, taneli nar arar.EMEL, EMİNE, ONAT, TAMERLALE, ELA, NAİL, LEMAN, NİL,ATA, ALİ, İNAN, RANA, METE,TALAT, TEMELEMEL, EMİNE, ONAT, TAMERLALE, ELA, NAİL, LEMAN, NİL,ATA, ALİ, İNAN, RANA, METE,TALAT, TEMELu,k,ı,y,s,du,k,ı,y,s,dU,K,I,Y,S,DU,K,I,Y,S,Du U u UululluluuluuluututtutuutuutuumumtutumtutumtutumlututumluunununluunluUmutUmutunuununurnurNurNurunutunutonuonuNur, unu ele.Nur, unu ele.Nur ,onu unutma.Nur ,onu unutma.Umut tutumlu ol.Umut tutumlu ol.Umut olta al.Umut olta al.Mete ile Emine’nin elini tut.Mete ile Emine’ninelini tut.Onlar, el ele tuttular.Onlar, el ele tuttular.İri iri elma tuttular. İri iri elma tuttular. UNUTMAUNUTMAUmut ,unutan olma.Umut,unutan olma.Murat ,limonu unutma.Murat,limonu unutma.Umut, onu mutlu et.Umut, onu mutlu et.Murat mutlu ol.Murat mutlu ol.K kK kekekkekeakakkakaikikkikiokokkokoukukkukuekeekeekerekerekiekiikiikiakaakaakarakarkarakarakekkekokuokuokurokurkerimkerimKerimKerimterterliklikterlikterlikkemkemkemalkemalKemalKemalekremekremEkremEkremkalkalkalemkalemkatkatkatmerkatmerkenkenerkenerkenkalkkalkEkrem erken kalk.Ekrem erken kalk.Kerim, nar alma.Kerim, nar alma.okumak okumakOku, Kerim oku.Oku, Kerim oku.Kara terlik al.Kara terlik al.kartalkartalKara kartal kalkar.Kara kartal kalkar.Kara kartal ota konar.Kara kartal ota konar.Ninem koltukta oturur.Ninem koltukta oturur.Kerem, ona un al.Kerem, ona un al.Ekmek, katmer al.Ekmek, katmer al.Kerem, lokum alma.Kerem, lokum alma.Ninem mutlu olur.Ninem mutlu olur.TEKERİ UNUTMATEKERİ UNUTMAErken kalk, Tekin.Erken kalk, Tekin.Ali, tekeri unuttu.Ali, tekeri unuttu.Ali’nin tekerini al.Ali’nin tekerini al.Tekeri tamir et.Tekeri tamir et.TEKİRTEKİRKemal,Tekir’e et al.Kemal,Tekir’e et al.Tekir’e iri et al.Tekir’e iri et al.Ata kuru ot al.Ata kuru ot al.EKMEKEKMEKTamer unutma ,ekmek al.Tamer unutma,ekmek al.Unutmam anne,unutmam.Unutmam anne,unutmam.ITIRI T I R-Itır nereli?-Itır nereli?- Itır Ankara’lı.-Itır Ankara’lı.MİNEMİNEMine, o etek lekeli.Mine, o etek lekeli.Etek alma,5 toka al.Etek alma,5 toka al.UNUNAnne, un al.Anne, un al.Ama, o unu alma.Ama, o unu alma.ı IıIıkıkkıkıakıakıatıatıtırtıratkıatkıaltıaltıarıarıırırmakmakırmakırmakIRMAKIRMAKkınakınatarıktarıkTarıkTarıkTarık, limon tut.Tarık, limon tut.Irmak altı toka al.Irmak altı toka al.Tarık katırı tut.Tarık katırı tut.Irmak olta atma .Irmak olta atma. Tekir tırmık atma.Tekir tırmık atma.IRMAK İLE ARILARIRMAK İLE ARILARIrmak, ılık ılık akar.Irmak, ılık ılık akar.Akma ırmak akma.Akma ırmak akma.Arılar limon koklar.Arılar limon koklar.Kokla arı, kokla.Kokla arı, kokla.Y yY yeyeyyeyeayayyayaayaayayayayayaayıayıeyeeyeyeneryenerYenerYeneriyiyiyiiyiiyilikiyilikoyoyoyunoyunoynaoynakoyukoyukoyunkoyunuyuyuyuuyukuyukuyukuyuyakuyuyaayıyaayıyakayakayakayalıkkayalıkkayakkayakOyaOyaOYUNOYUNUyan Oya uyan.Uyan Oya uyan.Oya oyun oyna.Oya oyun oyna.Ellerini iyi yıka.Ellerini iyi yıka.Oya yemek ye.Oya yemek ye.Erken kalk,erken uyu.Erken kalk,erken uyu.Yener oyun oyna.Yener oyun oyna.Kaya, oyun oynayalım.Kaya, oyun oynayalım.Ayla, ne oynayalım?Ayla, ne oynayalım?ATA’MATA’MAta’mı tanıyorum.Ata’mı tanıyorum.O’nu, iyi anlıyorum.O’nu, iyi anlıyorum.O’nu, Oya’ya anlatıyorum.O’nu, Oya’ya anlatıyorum.Ata’m ile millet el ele.Ata’m ile millet el ele.Ata’mı unutmayalım.Ata’mı unutmayalım. S sS sesesseseasassasaisissisiosossosoeseeseasaasaisiisiosoosousussusuusuususessessussusesinesinEsinEsinSuSusunasunaSunaSunasaatsaatmasamasayunusyunusYunusYunusSAATSAATAl yeni saat.Al yeni saat.Tik tak,tik tak.Tik tak,tik tak.Erken kalk Suat.Erken kalk Suat.Niye sustu saat.Niye sustu saat.Yunus simit al.Yunus simit al.Oya masaya ekmek al.Oya masaya ekmek al.Selim sus, okuma.Selim sus, okuma.Oya sesli oku,anlat.Oya sesli oku,anlat.Sema ,Oya’ya masal anlat.Sema ,Oya’ya masal anlat.Esma ile Suna mor lale al.Esma ile Suna mor lale al.Suna, suyla oynama.Suna, suyla oynama.Selma, masa ile oynama.Selma, masa ile oynama.Sema, suyu iyi kullan.Sema, suyu iyi kullan.Sema, su ile ellerini yıka.Sema, su ile ellerini yıka.Suyun akması ne iyi.Suyun akması ne iyi.Sema oyun oyna.Sema oyun oyna.SARI SAATSARI SAATYarın erken kalksak,Yarın erken kalksak,Sarısaat alsak,Sarısaat alsak,Tik tak ,tik takTik tak ,tik takSaat etse tik tak.Saat etse tik tak.Anne, saat alsana.Anne, saat alsana.Sol koluma taksana.Sol koluma taksana.Annen saati alıyor.Annen saati alıyor.Suat, mutlu olsana.Suat, mutlu olsana.Annene sarılsana.Annene sarılsana.UN Umut un al.Turta al.Armutlu turta al.Unu unutma.Olur Nur,Unu unutmam.UN Umut un al.Turta al.Armutlu turta al.Unu unutma.Olur Nur,Unu unutmam.Nur,unu tut.Turtayı unuttum,Nur’un eli unlu,Tutma o unu.Unu Nuran tuttu.Nur,unu tut.Turtayı unuttum,Nur’un eli unlu,Tutma o unu.Unu Nuran tuttu.ROMAN OKUİlke o roman.Ona roman al.Kime alalım?Kemal’e al ,oku.İki tane al,oku.Oku ilke oku.ROMAN OKUİlke o roman.Ona roman al.Kime alalım?Kemal’e al ,oku.İki tane al,oku.Oku ilke oku.KARA KOYUNKaya onlar koyun,O ,kara koyun.O, ak koyun.Koyuna yem koyun.Ona iyi yem koyun.Meleyen ak koyun.Ona iyi ot koyun.Kara koyun yem yer.Ak koyun meler.Yan yana yem yerler.KARA KOYUNKaya onlar koyun,O ,kara koyun.O, ak koyun.Koyuna yem koyun.Ona iyi yem koyun.Meleyen ak koyun.Ona iyi ot koyun.Kara koyun yem yer.Ak koyun meler.Yan yana yem yerler.ILIK KEKItır erken kalkmalı,O akıllı olmalı.Kalın atkı takmalı.Tatlı kek almalı.Altı tane olmalı.Anıl keki tutmalı.Ilık ılık tatmalı.ILIK KEKItır erken kalkmalı,O akıllı olmalı.Kalın atkı takmalı.Tatlı kek almalı.Altı tane olmalı.Anıl keki tutmalı.Ilık ılık tatmalı.D dD dededdedeadaddadaididdidiododdodoududduduıdıddıdıadaadadedededeediediidiididedidediİdilİdilDilekDilekdayımdayımsayımdasayımdadadıdadıodunodundedimdedimduydumduydumdoyumdoyumdoydumdoydumsoydumsoydumyedimyedimeridierididurdudurduminderminderoturduoturdualdıaldıdaldıdaldısaldısaldıaradıaradıDilek, iki adım atladı.Dilek, iki adım atladı.Dayım mindere oturdu.Dayım mindere oturdu.Dede, adın ne?Dede, adın ne ?Dede, elmalar nerede?Dede, elmalar nerede?DAYIMDA YIMDayım elma aldı.Dayım elma aldı.Elmayı yıka dedi.Elmayı yıka dedi.Elmayı iyi yıkadım.Elmayı iyi yıkadım.Sonra yedim.Sonra yedim.Sema, su ısıttı.Sema, su ısıttı.Kediye su ısıttı.Kediye su ısıttı.MASALDayım masal anlattı.Dede sen de masal anlat.Dedem mindere oturdu.Tatlı tatlı masal anlattı.MASALDayım masal anlattı.Dede, sen de masal anlat.Dedem mindere oturdu.Tatlı tatlı masal anlattı.MISTIKMıstık masal anlattı.Sesli sesli anlattı.Esma ile Suna dinledi.Yunus masalı duymadı.Dedesinden masal istedi.MISTIKMıstık masal anlattı.Sesli sesli anlattı.Esma ile Suna dinledi.Yunus masalı duymadı.Dedesinden masal istedi.KAYMAKLI DONDURMADemet demet nane ileİki tane yumurta,Almayı unutma.Didem dinle dedeniDondurma al, dedi.O dedeyi dinledi.Kaymaklı alayım dedi.Ama eridi diye,Dondurmayı kendi yedi.KAYMAKLI DONDURMADemet demet nane ileİki tane yumurta,Almayı unutma.Didem dinle dedeniDondurma al, dedi.O dedeyi dinledi.Kaymaklı alayım dedi.Ama eridi diye,Dondurmayı kendi yedi. Kadir saat yedi oldu.Artık kalk. Erken yat,erken kalk.İyi uyu,iyi ye. Seda erken yattı,erken kalktı.İyi uyudu.Marketten simit ile elmalı kek aldı.Yumurta kırdı.Elma soydu.Kadir kalk artık.Elini ılık suyla yıka,sonra sil.Simit ye.Tatlı tatlı kek ye.İri elma ye .Isıra ısıra ye. ERKEN KALKKadir saat yedi oldu.Artık kalk. Erken yat,erken kalk.İyi uyu,iyi ye. Seda erken yattı,erken kalktı.İyi uyudu.Marketten simit ile elmalı kek aldı.Yumurta kırdı.Elma soydu.Kadir kalk artık.Elini ılık suyla yıka,sonra sil.Simit ye.Tatlı tatlı kek ye.İri elma ye .Isıra ısıra ye. ERKEN KALKOKUL YOLUKadir artık kalktı. Elini yıkadı.Yanaklarını yıkadı,sildi.Tırnak makası ile tırnaklarını kesti.Seda ile yemek yedi.O okullu oldu.Annesi ona yaka aldı.Kalem ile kalemlik aldı.Aynada onu taradı. Yaka taktı.Kadir montunu aldı. Atkı taktı,okul yoluna koyuldu.Annesi ona el salladı.Kadir mutlu oldu. Kadir artık kalktı. Elini yıkadı.Yanaklarını yıkadı,sildi.Tırnak makası ile tırnaklarını kesti.Seda ile yemek yedi.O okullu oldu.Annesi ona yaka aldı.Kalem ile kalemlik aldı.Aynada onu taradı. Yaka taktı.Kadir montunu aldı. Atkı taktı,okul yoluna koyuldu.Annesi ona el salladı.Kadir mutlu oldu.OKUL YOLUKadir sıraya oturdu.Eda da yanına oturdu.Kalemini sıraya koydu.Dersi dinledi.Okulda masallar anlatıldı, oyunlar oynandı.İki takım kuruldu.Aynı takımda kaldılar. Artık dost oldular. Koroya da katıldılar. Yan yana oturdular.Okul saati doldu.Kadir elini tuttu.İkisi yola koyuldu.OKUL Kadir sıraya oturdu.Eda da yanına oturdu.Kalemini sıraya koydu.Dersi dinledi.Okulda masallar anlatıldı, oyunlar oynandı.İki takım kuruldu.Aynı takımda kaldılar. Artık dost oldular. Koroya da katıldılar. Yan yana oturdular.Okul saati doldu.Kadir elini tuttu.İkisi yola koyuldu.OKULÖ öÖ öötöttötööteöteönönöndeöndeönderönderÖnderÖnderörörröröÖmerÖmerNine atkı ör.Nine atkı ör.Önder, en önde yer aldı.Önder, en önde yer aldı.Kanarya dalda öter.Kanarya dalda öter.OKULUMÖnder ile Ela en önde.Ömer ise arkada oturur.Öner de kantin sırasında.Kaya ise derste.OKULUMÖnder ile Ela en önde.Ömer ise arkada oturur.Öner de kantin sırasında.Kaya ise derste.Annesi, Ömer’i köye yolladı.Dayısı onu yoldan aldı.Köyde, dedesi ile oynadı.Kaymak yedi, mısır yedi.Köy yumurtası yedi.Ördeklere yem attı.Koyunları otlattı.Ömer, köyde mutlu oldu.ÖMERÖMERAnnesi, Ömer’i köye yolladı.Dayısı onu yoldan aldı.Köyde, dedesi ile oynadı.Kaymak yedi, mısır yedi.Köy yumurtası yedi.Ördeklere yem attı.Koyunları otlattı.Ömer, köyde mutlu oldu.ÖMER İLE ÖNDERÖmer, tatilde köyde.Ördeklere baktı derede.Ömer ile yem attı.Minik ördeklere.Dört ördek suya daldı.İkisi yemi aldı.Ötekiler ,alamadı.Ömer söyledi, Önder’e.Önder, yem attı ördeklere.Yediler yemleri,Döne döne.Ayrıldılar oradan ,Öte öte.ÖMER İLE ÖNDERÖmer, tatilde köyde.Ördeklere baktı derede.Ömer ile yem attı.Minik ördeklere.Dört ördek suya daldı.İkisi yemi aldı.Ötekiler ,alamadı.Ömer söyledi Önder’e.Önder yem attı ördeklere.Yediler yemleri,Döne döne.Ayrıldılar oradan ,Öte öte.B bB bebebbebeebeebebebebebebebekbebekababbababababababanubanuBanuBanubalıkbalıkbalonbalonbakbakbalbalkabakkabaköbeköbektabaktabakBANU BANUBaba, bana balon al.Baba, bana balon al.Banu bak ,bebek uyandı.Banu bak ,bebek uyandı.Abla bak, bu bebek.Abla bak, bu bebek.Balık, suda oynuyor.Balık, suda oynuyor.BEBEKBanu bu bir bebek.Annesi bir melek.Ablası kollarına alır,Balım tatlım diyerek.BEBEKBanu bu bir bebek.Annesi bir melek.Ablası kollarına alır,Balım tatlım diyerek.KABAKBak baba,bak baba !Kabak indi bir araba.Al kabak ,bal kabak.Öbek öbek oldu bak.Bir tabak ,iki tabak,Bu kabak,tatlı kabak.KABAKBak baba,bak baba !Kabak indi bir araba.Al kabak ,bal kabak.Öbek öbek oldu bak.Bir tabak ,iki tabak,Bu kabak,tatlı kabak.BERKE BEBEKBaba, bak bu bebek.Bu bebek,Berke bebek.Elleri kınalı bebek.Yanakları allı bebek.Burnu benli bebek.Bu ne kadar tatlı bebek.Berke bebek ,ballı bebek.Uyan artık a bebek!BERKE BEBEKBaba, bak bu bebek.Bu bebek,Berke bebek.Elleri kınalı bebek.Yanakları allı bebek.Burnu benli bebek.Bu ne kadar tatlı bebek.Berke bebek ,ballı bebek.Uyan artık a bebek!BADEMBadem badem bakarsın.Balonlarla oynarsın.Bol bol da uyursun.Biberonu bulursan.Ne de mutlu olursun.Boynuma bir sarılsan,Ben de mutlu olurum.BADEMBadem badem bakarsın.Balonlarla oynarsın.Bol bol da uyursun.Biberonu bulursan.Ne de mutlu olursun.Boynuma bir sarılsan,Ben de mutlu olurum.Ü üÜ üütütütüütütürtürTürkTürkAtatürkAtatürküsüsüsüüsüsütsütünününerünerÜnerÜnerÜnalÜnalAnne süt al.Anne süt al.Banu sen de süt al.Banu sen de süt al.ATATÜRKÜlkü ile Atatürk.Ülkü bak bu Atatürk.O en büyük Türk.Büyük önder Atatürk.Ne mutlu Ülkü’ye.ATATÜRKÜlkü ile Atatürk.Ülkü bak bu Atatürk.O en büyük Türk.Büyük önder Atatürk.Ne mutlu Ülkü’ye.ATATÜRKKurtardı yurdu,Atatürk.En büyük Türk,Atatürk.Köylü ile el ele,Tırmık ile kürek ile,Büyüttü yurdu,Atatürk.Dürüst olun, dedi.Yurdu emanet etti.Yürüyelim birlikte ,Türlü türlü türkülerle,Büyük Türkiye’ye.Ne mutlu ,Türk’üm diyene!ATATÜRKKurtardı yurdu,Atatürk.En büyük Türk,Atatürk.Köylü ile el ele,Tırmık ile kürek ile,Büyüttü yurdu,Atatürk.Dürüst olun, dedi.Yurdu emanet etti.Yürüyelim birlikte ,Türlü türlü türkülerle,Büyük Türkiye’ye.Ne mutlu ,Türk’üm diyene!Ş şŞ şeşeşeşeeşeeşekeşekeşiteşitşutşutşükürşükürŞakirŞakirŞükrüŞükrüşişeşişeAyşeAyşeeşyaeşyaaşıaşışaşışaşıişişişiişişirinşirinşiirşiirşairşairşenşenŞenayŞenaykuşkuşişteişteŞenay ışıkları yaktı.Şenay ışıkları yaktı.Şenay aşı oldu.Şenay aşı oldu.Kardeşim iki şeker yedi.Kardeşim iki şeker yedi.AŞIŞenol aşı olmuş.Doktor ona şeker vermiş.Şenol, doktora teşekkür etmiş.Doktor da ona teşekkür etmiş.Şenol ile annesi dedesine gitmiş.AŞIŞenol aşı olmuş.Doktor ona şeker vermiş.Şenol, doktora teşekkür etmiş.Doktor da ona teşekkür etmiş.Şenol ile annesi dedesine gitmiş.KUŞİşte yine kara kış.Bir köşeye kondu kuş.Yem aramış bulamamış.Şenay kuşa yem atmış.KUŞİşte yine kara kış.Bir köşeye kondu kuş.Yem aramış bulamamış.Şenay kuşa yem atmış.AŞIYine kara kış oldu.Kuşlar dışarıda dondu.Kara kıştan korktu.Işıl aşısını oldu.Şule aşı olmadı.Kara kıştan korkmadı.Şimdi ateşli yatıyor.Sırtı,başı terliyor,Bütün bedeni üşüyor.Tir tir titriyor.Aşı olsaydı Şule,Oynardı Işıl ile.AŞIYine kara kış oldu.Kuşlar dışarıda dondu.Kara kıştan korktu.Işıl aşısını oldu.Şule aşı olmadı.Kara kıştan korkmadı.Şimdi ateşli yatıyor.Sırtı,başı terliyor,Bütün bedeni üşüyor.Tir tir titriyor.Aşı olsaydı Şule,Oynardı Işıl ile. Z zZ zizizziziiziiziazazzezeözözzilzilzekizekiZekiZekiözelözelözleözleözlediözlediezerezerzamanzamantemiztemizbizbizsizsizSezerSezersazansazanSezenSezenSuzanSuzanNazlıNazlıNazanNazanuzunuzunbuzbuzbuzlubuzlutuzlutuzlutozlutozluZeki, bize bak.Zeki ,bize bak.Zeki, annesini özledi.Zeki, annesini özledi.Biz ,temiz olmalıyız.Biz, temiz olmalıyız.TEMİZLİKZeki ellerini yıka.Sebzeleri de yıka.Elbiselerini temiz tut.Okulunu,sıranı temiz tut.Temizlik ne iyi.TEMİZLİKZeki ellerini yıka.Sebzeleri de yıka.Elbiselerini temiz tut.Okulunu,sıranı temiz tut.Temizlik ne iyi.ÜZÜMZekiye üzüm al.Rıza sen de üzüm al.Taze taze üzüm ye.ÜZÜMZekiye üzüm al.Rıza sen de üzüm al.Taze taze üzüm ye.BİZİM KÖYÜMÜZZeliş ziyaret etti,Zeki ile teyzesini.Teyzesi anlattı,Köyünü tatlı tatlı.Dallarda zeytin ile.Kiraz ile nar ile,Asmalarda üzüm ile,İşte bizim köyümüz.Sözü ile sazı ile Eli kınalı kızı ileAl kınalı kuzu ile Türlü türlü yüzü ileİşte bizim köyümüz.BİZİM KÖYÜMÜZZeliş ziyaret etti,Zeki ile teyzesini.Teyzesi anlattı,Köyünü tatlı tatlı.Dallarda zeytin ile.Kiraz ile nar ile,Asmalarda üzüm ile,İşte bizim köyümüz.Sözü ile sazı ile Eli kınalı kızı ileAl kınalı kuzu ile Türlü türlü yüzü ileİşte bizim köyümüz.ç Çç ÇiçiçiçiiçiçilekçilekçimençimençemençemenkemençekemençeçamçamçalıçalıçadırçadıraçaçaçıaçıçayçayçançançantaçantaçelikçelikÇetinÇetinçarçarçeşçeşçelçelçeşmeçeşmeçarşıçarşıreçelreçelseçseçkaçkaçkoçkoçBabam çay içti.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks