ANIMALE DOMESTICE

8 pages
15 views

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ANIMALE DOMESTICE. Grupa nr.1. CUPRINS:. VACA PORCUL CALUL OAIA CAINELE PISICA. VACA. ARE INFATISARE DEOSEBITA FATA DE A CARNIVORELOR; VACA ESTE UN ANIMAL ER-BIVOR RUMEGATOR; CORPUL ESTE ALCATUIT DIN TREI PARTI:CAP, TRUNCHI SI PICIOARE;
Transcript
ANIMALE DOMESTICEGrupa nr.1CUPRINS:
 • VACA
 • PORCUL
 • CALUL
 • OAIA
 • CAINELE
 • PISICA
 • VACA
 • ARE INFATISARE DEOSEBITA FATA DE A CARNIVORELOR;
 • VACA ESTE UN ANIMAL ER-BIVOR RUMEGATOR;
 • CORPUL ESTE ALCATUIT DIN TREI PARTI:CAP, TRUNCHI SI PICIOARE;
 • NASTE, O DATA PE AN, UN VITELUS, PE CARE IL CRESTE CU LAPTE;
 • OMUL ARE CA FOLOASE DE LA VACA LAPTELE SI CARNEA.
 • PORCUL
 • ESTE UN ANIMAL DOMESTIC VALOROS PENTRU CA SE IN-GRASA IN SCURT TIMP SI SE INMULTESTE FOARTE REPEDE
 • CORPUL ESTE MARE, GREOI, ACOPERIT CU O PIELE GROA-SA, CU PAR ASPRU;
 • SE DEPLASEAZA INCET SI II PLACE SA SE SCALDE;
 • SE HRANESTE CU RESTURI DE ALIMENTE DIN GOSPODARIE;
 • DE LA PORC SE CONSUMA CARNEA;
 • CALUL
 • PRIN INFATISAREA SA FRU-MOASA, MANDRA DA IMPRE-SIA DE ELEGANTA SI DE FORTA;
 • CAPUL ESTE MARE SI ALUN-GIT, DAR BINE PROPORTIO-NAT CU RESTUL CORPULUI;
 • CALUL ESTE UN ANIMAL ER-BIVOR;
 • ESTE UN ALERGATOR NEIN-TRECUT;
 • IAPA NASTE UN MANZ PE AN SI IL CRESTE CU LAPTE.
 • OAIA
 • ARE CORPUL ACOPERIT CU LANA;
 • SE HRANESTE CU IARBA;
 • BERBECUL ARE PE CAP DOUA COARNE MARI SI RASUCITE, PE CAND OAIA ARE COARNE-LE FOARTE MICI SAU LIP-SESC;
 • NASTE UNUL SAU DOI MIEI PE CARE II HRANESTE CU LAPTE;
 • OMUL FOLOSESTE DE LA OA-IE CARNEA SI LANA.
 • CAINELE
 • A FOST PRIMUL ANIMAL DO-MESTICIT DE OM;
 • ESTE UN ANIMAL CARNIVOR SI SE ASEAMANA CU PISICA;
 • ARE CORPUL ACOPERIT CU BLANA;
 • TRAIESTE IN CURTEA OMU-LUI, FIIND CEL MAI BUN PRIETEN AL ACESTUIA SI APARANDU-L DE DUSMANI;
 • FEMELELE NASC 5-6 PUI PE CARE II HRANESTE CU LAPTE.
 • PISICA
 • ESTE UN ANIMAL DOMESTIC, FOLOSITOR, DEOARECE STARPESTE SOARECII;
 • CORPUL ESTE ACOPERIT CU BLANA;
 • ARE AUZUL SI MIROSUL FOARTE DEZVOLTATE SIM-TIND PRADA DE LA DISTAN-TA;
 • NOAPTEA SE ORIENTEAZA BINE DATORITA VEDERII NOCTURNE;
 • FEMELA NASTE PUI SI II HRANESTE CU LAPTE.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks